Wielkopolskie korzenie Kościoła w naszej Ojczyźnie

Wakacyjne miesiące rządzą się swoimi prawami i trzeba z nimi się liczyć planując przyszłość, także tą pielgrzymkową. Dlatego dużo wcześniej przypominam o jesiennej pielgrzymce z Bazyliki NSJ po Ziemi Wielkopolskiej. Zarówno na stronie internetowej jak i w drukowanym biuletynie parafialnym znajdują już się wszystkie informacje o tym wyjeździe, ale ponieważ ukazywały się we fragmentach, więc tym razem przynajmniej streszczenie najważniejszych dla przypomnienia, łącznie z kosztami. Mogę je tym razem podać, bo otrzymałem już wszystkie wyliczenia z obiektów, które znajdują się na trasie naszego pielgrzymowania. A ta wygląda następująco:

8 września (piątek) o godz. 730– wyjazd z pl. ks. Lauferskiego przed Bazyliką.

Głównym celem pielgrzymowania tego dnia jest kamedulski Erem Pięciu Braci Męczenników w Bieniszewie. Ze względu na odpust i patronalną uroczystość tamtejszej świątyni ten zespół klasztorny, na co dzień zamknięty dla ludzi z zewnątrz, tym razem udostępnia kościół i część dziedzińca klasztornego dla przybywających na uroczystości odpustowe. Nasza grupa skorzysta z tej okazji i weźmie udział w sumie odpustowej. Gospodarze odpustowi nie zapewniają oprowadzania więc z klasztorem zapoznamy się każdy we własnym zakresie. Również indywidualnie będzie można sobie zorganizować posiłek korzystając ze stoisk gastronomicznych na przyklasztornym festynie.

W godzinach przedwieczornych zamierzamy dotrzeć do Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej w Gostyniu. Tamtejszy dom pielgrzyma będzie naszą bazą na czas naszego pielgrzymowania. Oprócz kolacji u Księży Filipinów, tego dnia chcielibyśmy jeszcze zapoznać się z dziejami Sanktuarium oraz znaleźć czas na modlitwę osobistą i wspólną.

9 września – sobota.

Po rannej modlitwie i śniadaniu wyjeżdżamy do Poznania; tak, by od godz. 1000 rozpocząć z przewodnikiem zwiedzanie miasta . Pani Ewa Jagielska – przewodniczka zaproponowała nam spacer po Ostrowie Tumskim, zwiedzanie katedry, rynku Starego Miasta z koziołkami , fary poznańskiej, pl. Wolności, dawnej dzielnicy żydowskiej i kościoła salezjanów przy ul. Wronieckiej. W oratorium przy tym kościele wychowali się chłopcy z tzw. piątki poznańskiej, straceni przez Niemców w Dreźnie, a dziś wyniesieni do czci ołtarzy. Atrakcyjnie zapowiada się wizyta w Muzeum Rogalowym, gdzie można obejrzeć jak wypiekane są słynne rogale świętomarcińskie. Będzie też okazja do degustacji świeżych wypieków.

Zwiedzanie Poznania zakończymy ok. godz. 1600, tak by zdążyć do Gostynia na kolację i Mszę św. o godz. 1900.

10 września – niedziela.

Jest to dzień powrotu do Warszawy, ale nie od razu. Po śniadaniu w Gostyniu najpierw udamy się do Lądu, gdzie w XII-wiecznym opactwie cystersów dziś posługują salezjanie. W tym szacownym klasztorze weźmiemy udział w  parafialnej Mszę św., zjemy obiad i zwiedzimy obiekt. Ostatnią stacją tej pielgrzymki będzie pobernardyński zespół klasztorny z XVI wieku w Kazimierzu Biskupim. Obecnie ma w nim siedzibę Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny. W tym miejscu zatrzymamy się tam na krótką modlitwę i wysłuchamy opowieści o dziejach tego miejsca. Z Kazimierza wracamy już bezpośrednio do Warszawy.

Kosz tak zaplanowanej pielgrzymki wynosi 500 zł/os. Jest to opłata za autokar, pobyt w domu pielgrzyma łącznie z posiłkami (kolacja w piątek, sobota – śniadanie i obiadokolacja, niedzielne śniadanie), obiad w Lądzie, opłaty przewodnickie, ubezpieczenie NNW, zwyczajowe ofiary w sanktuariach, parkingi, itp.

Osoby znajdujące się na liście podstawowej wpłatą do 1 września potwierdzają swój udział w pielgrzymce. Po tym terminie w miejsca nieopłacone będą wchodzić osoby z listy rezerwowej. Ewentualne przesunięcia opłat i inne sprawy należy uzgadniać z ks. Krzysztofem (504 778 503) – organizatorem i duchowym opiekunem tej pielgrzymki.