Wigilia pielgrzymów

Pozytywne doświadczenia z ubiegłego roku oraz pozytywne zainteresowanie sympatyków pielgrzymek z naszej Bazyliki przekonały nas do zorganizowania wieczoru wigilijnego dla osób uczestniczących w pielgrzymkach organizowanych przez naszą parafię. Będzie miał on miejsce w sobotę 15 grudnia. Rozpoczniemy go Mszą św. o godz. 18.00, a potem w salach oratorium przełamiemy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia i przy skromnym poczęstunku podzielimy się wrażeniami z naszych wyjazdów.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swego udziału oraz wpłatę 20 zł na zakup produktów i przygotowanie symbolicznej wieczerzy.