Wigilia pielgrzymów

6 grudnia w Bazylice NSJ pielgrzymujący z Bazyliki w ramach wyjazdów organizowanych przez wikarego spotkali się na przedświątecznej wieczerzy wigilijnej. Najpierw uczestnicy wigilii przeżyli Mszę św. odprawianą przez ks. prob. Edmunda Modzelewskiego, a następne spotkali się w gościnnych pomieszczeniach oratorium, by podzielić się opłatkiem, spożyć wigilijną wieczerzę przy śpiewie kolęd wspominać wspólne wyjazdy i porozmawiać o nowych. M. in. owocem tej wieczerzy jest już prawie dopięta pielgrzymka na Białoruś w przyszłym roku.