Wileńszczyzna w Bazylice

3 października, w sobotę, po wieczornej Mszy św. wystąpił w Bazylice Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. Zespół działa już ponad 25 lat i swój repertuar opiera na prawdziwym folklorze Ziemi Wileńskiej. Cechą charakterystyczną tego repertuaru jest bliskie sąsiedztwo nastrojów smutku i radości, bohaterski zachwyt i boleść klęski, a nade wszystko specyficzne dla tego regionu poczucie humoru.Zespół dokonał wielu nagrań, a koncertował na Zachodzie Europy, w w USA, Australii i oczywiście w Polsce. Motywem przewodnim koncertu w Bazylice była nostalgia za Ojczyzną, budząca się niepodległość i cena jaką żołnierze i normalni obywatele muszą ponieść, by ją utrzymać.