Wiosenna edycja kursu przed sakramentem małżeństwa

Wraz z początkiem Wielkiego Postu rozpoczniemy w Bazylice cykl katechez przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa, potocznie zwany kursem przedmałżeńskim, w naszej parafii, rozpocznie się 16 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 1900, w sali parafialnej nr 131. Wejście do sali przez portiernię domu zakonnego od ul. Kawęczyńskiej.

Cykl obejmuje 9  katechez prowadzonych w kolejne piątki o godz. 1900. Katecheza dziesiąta, wyjaśniająca liturgię sakramentu małżeństwa, jest prowadzona indywidualnie przez ks. proboszcza z każdą parą narzeczonych, przy okazji spisywania protokołu. Prelegentami są księża i świeccy, będący specjalistami z zakresu filozofii, teologii, prawa kanonicznego i poradnictwa rodzinnego.

Katechezy przedmałżeńskie nie zastępują indywidualnych spotkań w poradni rodzinnej dotyczących naturalnych metod regulacji poczęć.

Tematyka katechez jest określona przez władzę diecezjalną i jednakowa dla całej diecezji. Stąd też osoby, które już korzystały częściowo z katechez w innych parafiach, lub w naszej parafii w poprzednich edycjach, mogą w ramach uzupełnienie uczestniczyć tylko w katechezach im brakujących.

Formą deklaracji uczestnictwa w katechezach jest obecność na pierwszej katechezie i pobranie indeksu. Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Za uczestnictwo w katechezach nie są pobierane żadne opłaty.

Podczas Wielkiego Tygodna katechezy są zawieszone. Wznawiamy je po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Harmonogram katechez, ich tematykę oraz prelegentów prezentuje załączona tabela

 

Data

Temat

Prowadzący

16.02.2018

Jestem chrześcijaninem i wierzę.

ks. Krzysztof Jakubowski

23.02.2018

Bóg zbawia w Kościele. Sakramenty.

ks. Krzysztof Lis

02.03.2018

Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej.

Ks. Jan Niewęgłowski

09.03.2017

Sakrament małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

ks. Dariusz Mikołajczyk

16.03.2018

Miłość w małżeństwie: drogi i zagrożenia dla miłości.

ks. Grzegorz Tondera

23.03.2018

Uwarunkowanie zgody w sakramencie małżeństwa.

ks. Dariusz Mikołajczyk

06.04.2018

Kształtowanie współżycia małżeńskiego.

P. Aneta Kurzyna

13.04.2018

Małżeństwo i rodzina wspólnotą myśli i działania.

P. Aneta Kurzyna

20.04.2018

Kształtowanie życia rodzinnego; życie religijne, obyczaje.

P. Aneta Kurzyna