Wizyta Duszpasterska 02 styczeń 09 styczeń 2016 r.

 

Wizyta Duszpasterska

Poniedziałek 04 stycznia 2016 r. godz. 1600

Markowska 6 (1 – 45)

Markowska 6 (46 – 97)

Markowska 6 ( 98 – 127)

Markowska 6 (128 – 165)

Markowska 6 (166 – 216)

Markowska 6 ( 217 – 253)

Wtorek 05 stycznia 2016 r. godz. 1600

Korsaka 1 (1 – 44)

Korsaka 1 (45 – 88)

Korsaka 1 (89 – 129)

Korsaka 1 (130 – 181)

Korsaka 1 (182 – 213)

Korsaka 1 (214 – 253)

Czwartek 07 stycznia 2016 r. godz. 1600

Kijowska 11 (1-40)

Kijowska 11 (41 – 80)

Kijowska 11 (81 – 120)

Kijowska 11 (121 – 160)

Kijowska 11 (161 – 200)

Kijowska 11 (201 – 240)

Kijowska 11 (241 – 280)

Piątek 08 stycznia 2016 r. godz. 1600

Kijowska 11 (281 – 320)

Kijowska 11 (321 – 360)

Kijowska 11 (361 – 400)

Kijowska 11 (401 – 440)

Korsaka 7

Nieporęcka 8,10

Sobota 09 stycznia 2016 r. godz. 1500

Tarchomińska 1,3 i Nieporęcka 4,11

Tarchomińska 4 (szkoła), 5, 6

Tarchomińska 7, 8, 9, 10

Tarchomińska 12, 13, 15

Białostocka 48

Białostocka 48