WIZYTA DUSZPASTERSKA 03 – 04. 02. 2014 r.

03. lutego 2014 roku godz. 1600

Kawęczyńska 4; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 34; 37; 39; 41; 43

04 lutego 2014 roku godz. 1600

Kawęczyńska 47; 63; 64; 65; 73

Otwocka 7;8;9;12