WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, że Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem jest równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Żyje w Kościele, nieustannie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. Przyjęcie tej prawdy pomaga nam trwać w dziękczynieniu i uświęcać codzienność.

Przez cały maj codziennie, także dziś, o godz. 1730 nabożeństwo majowe. Zapraszamy.

Wczoraj dzieci z naszej parafii  przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej. Życzymy im z całego serca, aby przyjaźń z Jezusem trwała zawsze, a żywy przykład wiary oraz wsparcie rodziców i najbliższych pomagało im wzrastać w wierze.

Trwamy w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, aby w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty.

Również odprawiamy nowennę do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, wiele Jej zawdzięczamy, wypraszajmy sobie i naszym bliskim potrzebne łaski.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Zachęcamy do nabywania i czytania tygodnika Idziemy może nabyć w zakrystii.

Spowiedź z bazylice poza Mszą św.

W ostatnim czasie parafianie i goście uczestniczący we Mszy św. dopytywali się o możliwości skorzystania ze spowiedzi poza Mszą, kiedy to warunki zewnętrzne lepiej sprzyjają refleksji, modlitwie pokutnej i rozmowie ze spowiednikiem. Przypominamy zatem to, co w tej kwestii, praktykowane jest od dłuższego czasu, a co może uległo zapomnieniu, bądź niektórzy od niedawna korzystają z posługi sakramentalnej w Bazylice NSJ i nie mieli okazji dotrzeć do tej informacji.

Otóż, od czasu ustanowienia w naszej Bazylice Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego wprowadzona została praktyka codziennego (w dni powszednie) odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500. Kapłan, który przewodniczy tej modlitwie, jest zarazem tego dnia dyżurnym spowiednikiem w godzinach 1500-1800. Można poprosić go o spowiedź bezpośrednio po koronce, lub wezwać  go w czasie późniejszym poprzez osobę ze służby kościelnej czuwającą w bazylice. Kapłani pełnią dyżury według następującego harmonogramu: poniedziałek – ks. Władysław, wtorek – ks. wikary, środa – ks. Sławek, czwartek – ks. Wiesław, piątek – ks. Dariusz, sobota – ks. proboszcz.

Oczywiście, że są sytuacje wymuszające zmiany w tym harmonogramie, ale wówczas jest organizowane zastępstwo. Jeśli kalendarz liturgiczny w jakimś dniu przewiduje ważną uroczystość, np.  Wszystkich Świętych, Boże Ciało, Nowy Rok, itp. dyżury spowiedników są zawieszone. Jednak wtedy staramy się o wystarczającą obsadę konfesjonałów podczas nabożeństw liturgicznych. Można również uzgodnić indywidualnie z wybranym spowiednikiem inny czas spowiedzi.

Warto również pamiętać, że ustanawiając Diecezjalne Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego Bp Romuald Kamiński zatwierdził odpust zupełny, jaki można uzyskać za nawiedzenie tego Świętego Miejsca w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego obchodzoną w 2. Piątek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, w dzień odpustowy „Porcjunkuli” – 2 sierpnia oraz każdego dnia jeżeli nawiedzający Sanktuarium odmówią  „Ojcze nasz” i „Wierzę”. Z odpustu korzysta się pod zwykłymi warunkami, czyli stan łaski uświęcającej, gotowość zerwania z grzechem i dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego.