Wracamy do przeszłości, aby zadbać o przyszłość

Wracamy do przeszłości, aby zadbać o przyszłość

Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 100-lecia parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie-Pradze Płn.

 

Program

900 – Inauguracja i powitanie Gości – Ks. dr Tadeusz Jarcecki SDB, inspektor warszawskiej prowincji salezjanów

Sesja I – moderator: Ks. dr Stanisław Zimniak SDB, Salezjański Instytut Historyczny w Rzymie (USS)

Referaty:

930 – Dr Wioletta Urbaniak, Archiwum Państwowe w Warszawie

Przekrój etniczny i wyznaniowy prawobrzeżnej Warszawy na przełomie XIX i XX wieku

950 – Ks. dr Piotr Stankiewicz, PWT – Sekcja „Bobolanum” w Warszawie

Sytuacja Kościoła katolickiego w Warszawie-Pradze w pierwszej połowie XX wieku

1010 – Ks. dr hab., prof. UKSW, Janusz Nowiński SDB

Budowa i wystrój Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego

1040 – 1110 Przerwa kawowa (oratorium)

Sesja II – moderator: Ks. mgr Krzysztof Jakubowski SDB, wik. par. NSJ

Referaty:

1110 – Ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski SDB, Instytut Historyczny UKSW

Geneza i rozwój parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie

1130 – Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB KUL JPII

Okoliczności przekazania Towarzystwu Salezjańskiemu parafii na warszawskiej Pradze

1150 – Prof. dr hab., APS w Warszawie

Oratorium salezjańskie przy Bazylice na warszawskiej Pradze

1210 – 1240 Dyskusja

1300 Przerwa obiadowa (jadalnia zakonna)

Sesja III – moderator: Ks. dr Piotr Sosnowski SDB, wik. insp. Warszawa

Referaty:

1340 – Ks. dr Kazimierz Gryżenia SDB, WSDTS w Lądzie nad Wartą

Działalność kulturalno-religijna salezjanów pracujących przy Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie na Pradze

1400 – Ks. dr hab., prof. UKSW Dominik Zamiatała CMF

Ważniejsze wydarzenia kościelne w Bazylice NSJ w ocenie „bezpieki”

1420 – Ks. dr hab., prof. UKSW Stanisław Chrobak SDB

Czasopismo „Bazylika” – historia i teraźniejszość

1440 – Podsumowanie – Debata

1510 – Zamknięcie Konferencji

Wstęp wolny. Konferencja odbywa się w sali teatralnej pod bazyliką; wejscie przez oratorium (od. ul. Kawęczyńskiej)

Konferencję organizują: Stowarzyszenie Historyków Salezjańskich (ACSS) Sekcja Polska, Instytut Historii UKSW i Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie. 

Patronatem honorowym konferencję objęli: Bp dr Romuald Kamiński – ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW, ks. prof. dr Francesco Motto SDB –  Przewodniczący Associazione Cultori di Storia Salesiana, Ks. prof. dr Thomas Anchukandam SDB – dyrektor Istituto Storico Salesiano Roma