Wyjątkowe dokumenty z dziejów Bazyliki

30 marca 1904 roku Papież Pius X udzielił Księżnej Marii Radziwiłłowej, Fundatorce Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie, błogosławieństwa na rozpoczęcie budowy tejże wyjątkowej dziś Świątyni. 110-rocznica podpisania tego dokumentu stała się okazją do zorganizowania jubileuszowej wystawy fotograficznej prezentującej sam dokument z odręczną dedykacją papieską, jak również do ukazania dziejów budowy Bazyliki oraz przypomnienia najważniejszych wydarzeń z jej dotychczasowej historii.

Wystawę rozpoczynają portrety Fundatorów, a więc Księcia Michała Radziwiłła (1853-1903) i jego małżonki Księżnej Marii z Zawiszów Radziwiłłowej (1860-1930); obok nich umieszczono m. in. inskrypcje nagrobne obojga Książąt.

Najstarsi parafianie, zapewne ze wzruszeniem zatrzymają się przed fotografiami, które przypomną im widoki z dzieciństwa, czyli drewnianą tymczasową kaplicę, zastępującą kościół parafialny w okresie budowy, ustawianie monumentalnych kolumn czy konstrukcję łuków między nimi. Być może podobne zdjęcia mają w swoich archiwach rodzinnych.

Ciekawostką wystawy są projekty Bazyliki nie przyjęte do realizacji jak również prezentacja samej Bazyliki św. Pawła za murami, pierwowzoru dla zrealizowanego projektu.

Warto nadmienić, że Bazylika NSJ była miejscem ważnych wydarzeń w dziejach tej części Warszawy, a nawet Kraju. Najważniejszym z pewnością była wizyta Ojca św. Jana Pawła II, który w 1991 r. w Bazylice otworzył II Synod Plenarny. Z kolei Prażanie w tej świątyni przeżywali otwarcie pętli tramwajowej w grudniu 1925 r. Prawie 20 lat później (1944 r.) tutaj poświęcono sztandar, jaki ludność Pragi ufundowała 10 Pułkowi Piechoty; sztandar uczestniczył potem w zaślubinach Polski z morzem. Również ważnym dokumentem są dwie inne fotografie: Boże Ciało w 1929 roku i Stefan Kard. Wyszyński – Prymas Polski w towarzystwie Ojca św. Pawła VI. Na tej drugiej fotografii jest własnoręczna dedykacja Prymasa dla Bazyliki.

Symbolem dziejów najnowszych są zdjęcia z budowy wieży (1997 r.) oraz z Praskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych.

To tylko kilka informacji, bardziej sygnalizujących niż opisujących samo wydarzenie, jakim jest wystawa. Dla pełnego obrazu trzeba wystawę po prostu obejrzeć. Na pewno nie będzie to czas stracony. Wystawa jest dostępna przed i po nabożeństwach. Zorganizowanym grupom damy możliwość obejrzenia wystawy także w innym czasie.

Pomysłodawcą, twórcą i wykonawcą fotografii wraz z opisem jest Marcin Andrusieczko, od 20 lat nasz parafianin, absolwent Akademii Teologii Katolickiej i Wydziału Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z zamiłowania pan Marcin jest pasjonatem-amatorem sztuki fotograficznej.