Wyjazd na Mękę Pańską

W tym roku, w okresie Wielkiego Postu w czerwińskim Sanktuarium Pani Mazowsza ponownie odżywa tradycja teatralnej prezentacji Misterium Męki Pańskiej. Przez długie lata wykonawcami Misterium byli nowicjusze salezjańscy. Po likwidacji nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Czerwińsku nad Wisłą tradycja Misterium wygasła. Obecnie organizacją Misterium zajmuje się Salezjański Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy Emaus, a w spektaklu biorą udział profesjonalni aktorzy i młodzież z środowisk salezjańskich

Czerwińskie Misterium Męki Pańskiej należy do najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych. Tekst tego dramatu napisał salezjanin – ks. dr Franciszek Harazim (1885-1941). Muzyka do spektaklu jest dziełem innego salezjanina – wybitnego kompozytora – ks. dr Antoniego Hlonda (1884-1963), zasłużonego przede wszystkim na polu muzyki kościelnej, podpisującego swoje dzieła pseudonimem "Antoni Chlondowski". Po raz pierwszy misterium "Męki Pańskiej" Harazima – Chlondowskiego zostało wystawione 8 marca 1931 r. w Krakowie, a po II wojnie światowej przywędrowało do Czerwińska.

Pięcioaktowe misterium, rozpoczynające się od sceny na Górze Oliwnej, w inscenizacji czerwińskiej zostało poszerzone o prolog, który przenosi akcję do Wieczernika. Ukazuje on najważniejsze wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy, bezpośrednio poprzedzające mękę Chrystusa i nierozerwalnie z nią związane.

W klasztorze czerwińskim Misterium wystawiono pierwszy raz w 1949 r. Od tego momentu Czerwińska Męka wpisała się w tradycję Mazowsza. To wartościowe wydarzenie teatralne ściągało publiczność z całej Polski, było jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie.

Dla chętnych z naszej parafii zaplanowaliśmy wyjazd na misterium w dn. 22 marca (sobota). Początek misterium jest o godz. 13.00. Zgłoszenia będziemy przyjmować na poczatku Wielkiego Postu. Wtedy podamy dokładne dane o godzinie wyjazdu, cenie, sposobie zgłaszania, itd. Na razie tylko sygnalizujemy sam fakt wyjazdu i nadzieję, że to widowisko poruszy serca oglądających oraz ubogaci ich przygotowanie do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.