XI Dzień Papieski

Obchodzimy XI Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Człowiek modlitwy”.
Przed kościołem można złożyć ofiary do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która realizuje program stypendialny skierowany dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.