Z Bazyliki w krainę białych nocy

W dn. 30 maja – 4 czerwca 30-osobowa grupa z Bazyliki NSJ pielgrzymowała w krainę białych nocy, jak czasami określane są północne kraje nadbałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia. Tradycyjnie już pilotowało nas biuro „Droga”, a duchową opiekę nad grupą sprawował wikary z Bazyliki. Zaś szczegóły tego pielgrzymowania odkrywają załączone fotografie.