Z Bogiem w nowy rok szkolny

Z Bogiem z Bogiem każda sprawajak mawiali starzy,bo kto z Bogiem rozpoczynawszystko mu się darzy.Pamiętając o tym, pierwszym tygodniu września, poszczególne szkoły z terenu naszej parafii gromadziły się w Bazylice na Mszach szkolnych, by z Bogiem rozpocząć nowy rok szkolny. I tak 1 września Bazylika „należała” do zespołu szkół przy ul. Otwockiej, który przybył do świątyni z nowo mianowaną p. dyr. Renatą Wilczyńską na czele. W tej uroczystości uczestniczyły również władze dzielnicy Praga Północ.2 września w Bazylice o pomyślny nowy rok szkolny modlili się uczniowie, dyrekcja i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej. Następnego dnia Bazylika otworzyła podwoje dla szkoły specjalnej przy ul. Tarchomińskiej. A szkolny tydzień w Bazylice zakończyła Msza św. dla Szkoły Muzycznej przy ul. Kawęczyńskiej.