Zachować pamięć – okazać wdzięczność

Pamięć i wdzięczność są szczególną motywacją dla kolejnej pielgrzymki autokarowej z Bazyliki NSJ, którą zaplanowałem na sobotę – 24 września br. Wprawdzie przywołane postawy są jakoś obecne podczas wszystkich naszych wyjazdów, bo przecież odkrywamy bądź rozwijamy swoją znajomość przeszłości różnych miejsc, pielęgnowane tam dziedzictwo wiary, świętą wielkość i pasje zamieszkujących je ludzi, itp. I właśnie trzy takie, niecodzienne osobowości poniekąd wyznaczają nam trasę zapowiadanej pielgrzymki. A są to bł. Ks. Michał Woźniak, ks. bp Józef Zawitkowski i ks. Leon Walaszek. Cała duchowna trójka jest także związana z naszą bazyliką.

Najmocniej z nich w dzieje bazyliki wpisał się ks. Leon Walaszek poprzez posługę proboszcza w latach 1974-1980, do dziś życzliwie wspominany i postrzegany w klimacie świątobliwości. Drugiego z nich mieliśmy okazję kilkakrotnie widzieć przy ołtarzu w naszej bazylice i słuchać jakże pięknych wystąpień zaczynających się ciepłym pozdrowieniem: Kochani moi… Tylko ks. Bp Józef Zawitkowski potrafił w tak piękny i zarazem prosty sposób zdobywać serca słuchaczy. Z kolei bł. ks. Michał Woźniak, zamęczony przez Niemców w Dachau, zanim wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie, kształcił się w Salezjańskim Kolegium w Lombriasco (Włochy). Ten okres na tyle mocno ukształtował jego wizję posługi kapłańskiej oraz przekonał do salezjańskiego stylu pracy z młodzieżą, że gdy został proboszczem parafii św. Wawrzyńca i dziekanem kutnowskim, przekazał swój prywatny majątek na rzecz salezjanów. Dzięki jego hojności powstała tam kaplica i szkoła.

Stąd trasa naszego pielgrzymowania wiedzie do katedry w Łowiczu, miejsca pasterskiej posługi biskupa Józefa Zawitkowskiego. Oprócz modlitwy i zwiedzania katedry, będzie możliwość wejścia na taras i zwiedzanie muzeum diecezjalnego. Natomiast w Woźniakowie koło Kutna będziemy wspominać ks. Leona Walaszka i bł. ks. Michała Woźniaka. Obejrzymy z zewnątrz tzw. dworek ofiarowany salezjanom przez ks. Woźniaka, pomodlimy się nad grobem ks. Walaszka, weźmiemy udział we Mszy św.  i zjemy obiad.

Rejon, w który się udajemy, jest również znany z ludowej obrzędowości oraz historycznego znaczenia w dziejach naszej Ojczyzny. Mam nadzieję, że konkrety poznamy na zamku w Oporowie i w muzeum rzeźby ludowej w Sromowie. Na hasłowym wymienieniu tych miejscowości poprzestaję, ponieważ więcej i ciekawiej opowiedzą nam o nich lokalni przewodnicy. Ja tylko zapraszam do wspólnego pielgrzymowania mając cichą nadzieję, że spełni ono zamierzenia ujęte w tytule.

Zapisywać się można telefonicznie, w kancelarii, mailem lub w zakrystii po nabożeństwach. Pielgrzymujemy 24 września (odjazd autokaru o godz. 700) trasą Sromów – Łowicz – Woźniaków – Oporów. Opłata za udział w pielgrzymce wynosi 130 zł/os i pokrywa koszty autokaru, ubezpieczenia, obiadu i biletów wstępu.