Zakonna kolędnica

29 stycznia (niedziela), niejako uprzedzając obchody Dnia Życia Konsekrowanego, nasz przełożony lokalny – ks. dyr. Henryk Bonkowski – zorganizował w Bazylice wspólne kolędowanie osób zakonnych. Po powitaniu przez ks. prob. E. Modzelewskiego i informacjach organizacyjnych ks. dyrektora wystąpiło 6 zespołów z różnych zgromadzeń żeńskich i męska kapela kolędowa salezjanów. Każdy z uczestniczących zespołów został obdarowany figurką NMP Wspomożenia Wiernych i obrazem o tematyce misyjnej.