Zapowiedź odpustu

W przyszłym tygodniu,
w piątek 1 lipca Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego
– nasz parafialny Odpust.
Msze św. o godz. 7.00, 8.00, 12.00
a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.30.
Uroczysta suma odpustowa o godz. 18.00
której przewodniczyć będzie ks. Wojciech Szulczyński
dawny inspektor i dyrektor naszego domu.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.