Zaproszenie na Rekolekcje Adwentowe do Bazyliki i Sanktuarium

Zaproszenie od Rekolekcjonisty

 

Bardzo często możemy usłyszeć powiedzenie śląskiego poety i mistyka Angelusa Silesiusa: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”.

Wcielony Bóg, który urodził się w Betlejem pragnie przede wszystkim miejsca w naszych sercach. By dotrzeć do naszych serc, rodzi się w prostocie i cichości stajenki, aby każdy nie zważając na posiadany majątek, pochodzenie mógł do niego przyjść. Każda szopka, przed którą będziemy stawali w Boże Narodzenie, to jest właśnie to wspomnienie i przypomnienie o tym wydarzeniu, które winno się dokonać wewnątrz każdego wierzącego człowieka. Jezus przychodzi, aby się zrodzić nie tylko w czasie wielu nabożeństw, Mszy św., uroczystości lecz, a może przede wszystkim chce narodzić się w ludzkim sercu w moim sercu.

W wydarzeniu Narodzenia, Odwieczne Słowo Boga stało się ciałem. Było to możliwe, ponieważ Maryja zawierzyła się Temu Słowu i powiedziała TAK nawet do końca nie rozumiejąc wszystkiego. Patrząc na tę adwentową Przewodniczkę winniśmy rozbudzać pełne nadziei oczekiwanie, że Bóg zrodzi się i w nas, jeśli tylko Jego słowo znajdzie w nas przestrzeń i czas dla swojego wzrostu i rozwoju. Nie oczekujmy od siebie aby wszystko zrozumieć tu i teraz, aby znaleźć teraz odpowiedzi na wszystkie nasze trudne pytania. Dajmy sobie czas na rozważanie tego Słowa. Dajmy sobie czas na rekolekcje Adwentowe. Spróbujmy w Słowie Bożym odnaleźć źródło życiodajnej wody, które mogłyby poić nasze tęsknoty i pragnienia za Bogiem i uspokoić nasze serca. Dlatego potrzebujemy być Razem, aby może w tym roku spojrzeć na te Słowa z innego punktu widzenia, może rozważane słowo w tym roku zapali w nas iskierki odnowionej wiary, zapomnianej nadziei i przeogromnej miłości.

Dlatego zapraszam Was wszystkich drodzy parafianie do wspólnej modlitwy za NASZE wspólne rekolekcje Adwentowe, abyśmy ten czas słuchania Słowa Bożego postarali się przeżyć jako nasze osobiste spotkanie z przychodzącym Mesjaszem. Zapraszam, abyśmy znaleźli codziennie czas na Jedną “Zdrowaś Maryja” za nasze wspólne przygotowanie się do Narodzin Naszego Zbawiciela.

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 16 – 18 grudnia 2018 r.

Niedziela 16 grudnia 2018 r.

730, 830, 1000, 1130, 1300, 1800, 1930

Poniedziałek 17 grudnia 2018 r.

700, 1200, 1800

Wtorek 18 grudnia 2018 r.

700, 1200, 1800

W czasie rekolekcji spowiadamy podczas wszystkich Mszy św. sprawowanych w Bazylice

We wtorek o godz. 12.00 zapraszamy wszystkich chorych cierpiących, którzy mogą przybyć do Bazyliki o własnych siłach i przy pomocy i wsparciu osób, które pospieszą im z pomocą