Zdjęcia z Kociewia i Sankt Petersburga

Po licznych perypetiach z wykonaniem odbitek fotograficznych z ostatnich dwóch pielgrzymek – na Kociewie w maju i w czerwcu do Sankt Petersburga – wreszcie możemy uczestnikom pielgrzymek  przekazać radosną wiadomość: zdjęcia można odebrać! Zarówno odbite na papierze (niewielka część) jak i w zapisie elektronicznym.

Wersja elektroniczna przedstawia się następująco: Kociewie – 5 GB, Sankt Petersburg – 15 GB (lub ok. 6 GB – zdjęcia wikarego, 8GB – zdjęcia Bogusi). W tej sprawie należy się kontaktować z wikarym.