Zmiany w Parafii

Pragnę poinformować, że decyzją Przełożonych do nowych obowiązków z naszej wspólnoty
ks. Arkadiusz GRYGOWSKI (katecheta Zespołu Szkół nr 112 i opiekun LSO).
Bardzo serdecznie dziękujemy za posługę i trud pracy na rzecz naszej Parafii.
Niechaj asystencja Ducha świętego umacnia na drodze nowych wyzwań, które Bóg stawia. 

W przyszłą niedzielę po mszy św. o 11.30 będzie okazja, by podziękować ks. Arkadiuszowi osobiście.