Zróbcie Mu miejsce…

Dnia 26 maja po Mszy św. o godz. 13.00 wyruszyła z Bazyliki procesja Bożego Ciała. Szliśmy z Najświętszym Sakramentem ulicami: Otwocka – Łochowska – Łomżyńska – Otwocka ku Bazylice. Najświętszy Sakrament nieśli i Ewangelię przy kolejnych ołtarzach śpiewali: ks. proboszcz, ks. Jacek Paszenda, ks. wikary i ks. Krzysztof Lis. Przy ostatnim ołtarzu, na tle Bazyliki ks. prob. Edmund Modzelewski udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz podziękował organizatorom i uczestnikom procesji.